9/6/2019 ǀ 10.30 uur ǀ Amsterdam: Thomaskerk ǀ www.thomaskerk.nl
24/7/2019 ǀ 18.30 uur ǀ Fouesnant: eglise de beg Meil, Frankrijk
27/7/2019 ǀ 20.30 uur ǀ Ploemeur: La chapelle Notre-Dame de la Garde de Lomener, frankrijk
3/11/2019 ǀ 10.30 uur ǀ Amsterdam: thomaskerk ǀ www.thomaskerk.nl
15/4/2020 ǀ 12.45 uur ǀ Den Haag: kloosterkerk ǀ www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl
18/4/2020 ǀ 16.00 uur ǀ Hendrik Ido Ambacht: dorpskerk ǀ https://duyschot.nl/
19/4/2020 ǀ 15.00 uur ǀ Den Bosch: kapel jeroen bosch ziekenhuis ǀ www.kamermuziekshertogenbosch.nl